logo

Søk

25 års Veteranjuvel i loge nr. 11 Veøy

Tirsdag 2.februar 2016 ble Bror Arne Henrik Sæther tildelt 25 års Veteranjuvel under en høytidelig og verdig seremoni ledet av Storrepresentant Terje Tovan.

På ettermøtet ble den nyslåtte Veteran æret med taler fra Overmester Johan Settem og fra Storrepresentant Terje Tovan, som synes det er spesielt hyggelig at Veteranen er hans fadder i Logen. Begge talerne priset Br. Arne Henrik Sæther spesielt med arbeidet han har gjort med matombringingen i Molde. Dette er en innsats som har vært med på å gi alle Logene i Molde god økonomisk innkomst i 20 år.

Veterantalen til bror Arne Henrik Sæther inneholdt mange gode minner gjennom 25 års logeliv, som startet med sin innvielse 29. januar 1991 da presederende embedsmann var hans svigerfar Fung. Eks OM Gunnar Hojem.

Etter brodermåltidet som ut fra Veteranens ønske besto av nydelig lammesteik med godt tilbehør, ble takk for maten talen holdt av bror Eks OM Aadne Orvik.

Stående F.V.: Storrepr. Terje Tovan, OM Johan Settem og fung Eks OM Rolf Bjørseth
Sittende: Veteranen br. Arne Henrik Sæther

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no