logo

Søk

Velkommen - Arkipel

Arkipel segl

Leiråret 2016

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker et godt leirår!

Med patriarkalsk hilsen

i Tro, Håp og Barmhjertighet

Trygve T. Johansen

HP

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no