logo

Søk

Loge nr. 23 Gange-Rolv, Ålesund

Onsdag 6. januar 2016 mottok Eks DSS Jarle Brandtzæg 40 års Veteranjuvel

Den høytidelige seremonien ble ledet av Stor Sire Morten Buan.

Med seg på stolene var Eks Dep Stor Sire Per Arne Vidnes, DSS Kristian Haugan og Storrep. Steinar Teigen. Eks DSS Olav Aass var fung. Stor Marsjall.

Seremonien ble krydret med stemningsfull musikk av Organist Stein Egil Aambø, og UM Sigurd Arild Kipperberg sang, og spilte på lutt, til ære for jubilanten: Fredmanns sång nr 64 «Fjäriln vingad syns på Haga».

Ettermøtet ble åpnet av Odd Fellow koret som framførte tre svært velklingende sanger til ære for jubilanten som selv er medlem av koret.

Brodermåltidet hadde på menyen: Fylt svinenakke med tilbehør, og ble avrundet med bløtkake og kaffe.
Under brodermåltidet holdt Stor Sire en personlig tale for jubilanten med hilsen fra kolleger i Stamhuset. 
OM Thor Ivar Nakken fulgte opp med å understreke i sin tale den store betydning jubilanten har hatt for sin egen loge.
Jubilanten selv avsluttet talerlisten med bl.a. å understreke den betydning Ordenen har hatt for han personlig.
Loge nr 23 Gange-Rolv har en stort skatt av sangere og musikere i sine rekker.
Denne store resursen var det jubilanten som i sin tid som OM oppdaget og dro fram i lyset og krydret logemøtene med.
UM Sigurd Arild Kipperberg (sang og gitar) hadde satt sammen et lite utvalg fra disse musikalitetene:
Storrepresentant i leir nr. 4 DTS Nils Erik Møller (orgel), br. Terje Bugge Hansen (slagverk) og eks OM Gunnar Eikeland (bass)
De framførte tre sanger med høy profesjonalitet.  Programmet ble avsluttet med et lyrisk innslag av Storrepr. Steinar Teigen som framførte Jakob Sande sitt dikt «Då Gud held fest for folket i Fjaler».
Br Hans Gunnar Bruseth avsluttet brodermåltidet med en kort og munter «Takk for mat» tale.

En svært hyggelig logekveld ble avsluttet i salongen med «den gode praten».
Vi kan se tilbake på en logekveld som ble en stor jubilant verdig!

Foran: Stor Sire Morten Buan, Eks DSS Jarle Brandtzæg, OM Thor Ivar Nakken
Bak: Eks Dep Stor Sire Per Arne Vidnes, DSS Kristian Haugan, Storrepr. Steinar Teigen, Eks DSS Olav Aass

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no