logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 4 Pax

Tirsdag 16. februar 2016 kunne Rebekkaloge nr. 4 Pax feire at søster Gunhild By ble tildelt 25 års Veteranjuvel for trofast medlemskap i vår Orden

Bak f.v. OM Astrid Skogmo, DSS Randi Muri, Storrepresentant Eli Dolmseth, foran 25 års Veteranjuvel Gunhild By

64 søstre og 36 gjester var samlet for å overvære den høytidelige seremonien som på en verdig måte ble ledet av Storrepresentant Eli Dolmseth.

Søstrene fikk servert et glass sprudlevann i salongen før søstermåltidet. I spisesalen gikk vi til et nydelig dekket festbord, kveldens meny var roastbeef med tilbehør, etter veteranens ønske. Det ble servert kaffe og hjemmebakte kaker i salongen etter måltidet.

Taffelet startet med en musikalsk overraskelse! Det var OF brødrene Albert Stølan, Arve Lønnum og Gunnar Gustad som plutselig dukket opp fra bakrommet. De spilte og sang Trondheimsnatt og Nordnorsk Julesalme til ære for jubilanten. Dette var en stor overraskelse og en utmerket start på festen! Kvelden ble ellers preget av taler med rosende ord til jubilanten, sanger og god stemning rundt bordet.

Kveldens første taler var str. OM Astrid Skogmo. Hun gratulerte med 25 års trofast medlemskap. Str. Gunhild ble innviet 29. januar 1991, og havnet på rett plass som Musikkansvarlig i perioden 1993-1997. Siden har hun hatt embeter som OM’s Venstre assistent, Kasserer og Kapellan fra 2011-2013. Hun har også vært medlem av flere nevnder og komiteer. Hun er nå sterkt engasjert i Velferdskomiteene for Olavsgården og Øya Helsehus. Str. Gunhilds oppmøtestatistikk er imponerende, nær 100%. Logemøtene våre hadde ikke vært de samme uten str. Gunhild ved pianoet eller på orgelkrakken. Hun spiller på møter med høytid inne i Logesalen og er alltid den som sørger for tonefølget på våre ettermøter. Hun sier alltid JA når vi spør om en tjeneste, og gir gode råd når det gjelder musikkvalget på møtene våre.

Til slutt takket str. OM veteranen for den store innsatsen hun har lagt ned for logen gjennom 25 år, gratulerte hjerteligst med juvelen, og overrakte de tradisjonelle 3 rosa nelliker som et symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Vår nye 25-års veteran takket for den minnerike og høytidelige handlingen i Logesalen. Hun mintes den gang hun gikk inn i logen. Hun trivdes fra første stund, trivdes med ritualene og fellesskapet logen gir. Fellesskapet er med på å gi oss styrke i hverdagen. Hovedbudskapet hennes er takknemlighet. Takknemlighet over å få være med i en slik Orden, og takknemlighet over å få oppleve et slikt fellesskap.

Hovedmatriark Bente Løkken, Rebekkaleir nr. 9 Trondheimen, holdt også tale for jubilanten, hvor hun takket for hennes medlemskap gjennom 15 år. Jubilanten har vært flittig til å møte på møtene, og har alltid stilt opp der hun har kunnet. Hun ble valgt til Kasserer i 2005 og utnevnt til Leirens musikkansvarlig i 2011. HM takket for alt jubilanten har bidratt med gjennom musikken, gratulerte med tildelingen av 25 års veteranjuvel og overrakte henne de 3 tradisjonelle røde roser som et symbol for Tro, Håp og Barmhjertighet.

Str. Eks OM Eva Kvikne var nestemann ut. Hun trakk spesielt fram hvor stolt hun er over å være fadder og hvor betydningsfull str. Gunhild har vært for vår Loge og alle andre Loger i distriktet. Hun gratulerte jubilanten og ønsket henne mange fine år framover.

Jubilantens søster str. Kristi By Reinertsen, loge nr. 7 De Hvite Liljer, Kristiansand, hadde tatt turen til Trondheim for å overvære den høytidelige seremonien. Hun holdt en rørende tale hvor hun fortalte om oppveksten på Byneset og om str. Gunhild som storesøster.

Ellers holdt str. Bjørg Vikenes tale på vegne av fadderbarna, og str. Eks Storrepr. Kirsti Ramlo holdt tale på vegne av «Vannliljen».

Kveldens siste taler var UM Eiri Sve, som omtalte jubilanten som et genuint menneske som hun er svært glad i, og som hun setter stor pris på. Hun avsluttet talen med å takke for nydelig mat.

Taffelet ble avsluttet med «Vennesangen», før vi gikk over til salongen hvor det ble servert kaffe og hjemmebakte kaker.

Det ble en minnerik aften for den nye Veteranen og alle søstrene som var til stede.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no