logo

Søk

Overrekkelse av gavesjekk fra loge nr. 78 Hebe's sosialfond

Rebekkaloge nr. 78 Hebe i Drammen overleverte i går kveld en gavesjekk pålydende kr. 25.000,- til Bekkevollen barne- og avlastningsbolig i Drammen.

Bekkevollen har 2 avdelinger:  Solenga og Hestenga.  De tilbyr avlastning til foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn i alderen 0—18 år, men har også heldøgns omsorgstjeneste.

Medlemmene fra loge nr. 78 Hebe ble ønsket varmt velkommen og hadde en fantastisk opplevelse sammen med barna og de ansatte på Bekkevollen.  Pengegaven ble veldig godt mottatt og skal komme barna til gode i form av leker, spill og andre ting de savner.

Fra venstre: Turid Tvede, Avd leder Ellen Kathrin Buøy (Hestenga), Eks Storrepr. Jorunn Mathisen, UM Anne Kristin Mellem, Avd leder Karin Irene Grønvold (Solenga), Eks OM Irene Rødby og OM Ann-Sofi Larsen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no