logo

Søk

Velkommen til Odd Fellowleir nr. 11 Nord

Segl

 

 Velkommen.

Leiren skal være en felles møtearena for logene i distriktet ivrige, erfarne og målbevisste medlemmer kommer sammen , og dermed skaper grunnlag for vennskap og personlig utvikling hvor nye og gode tanker og erfaringer deles, til Ordenens og medlemmenes beste.

Embedskollegiet i leir 11 Nord ønsker patriarkene hjertelig velkommen til leirslagningene, i håp og tro om gode fremmøter og inspirerende samlinger.
            

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Jonny K. L. Jensen.

           HP

          

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern