logo

Søk

Velkommen til Odd Fellowleir nr. 11 Nord

Segl

 

Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker et flott leirår.
            

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

   

 Hugo Andersen.

           HP

          

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no