logo

Søk

Måndag 22.2.16 markerte loge nr. 81 Gjertrud Rask sitt 30-års jubileum

Vi starta markeringa av dagen med festloge som vart ein flott start på kveld

Etter festlogen gjekk søstrene ned i klubblokala der vi fekk nokre musikkinnslag av bror Ronald Forsaa og hans sønn Erling Jarl Forsaa. Så gjekk vi til eit festdekka bord der 49 søstre var samla til ein nydelig middag.

Det vart ein svært hyggelig kveld. Det var veldig hyggelig at  vår Storskattmester Vivi Skyre Ure og Overmestrane i loge nr. 23 Laboremus og loge nr. 124 Hinnøy kom for å dele denne kvelden med oss.

Ved middagen fekk vi  taler ved Storskattmester Vivi Skyrud Ure, Storrepresentant Siri Døsen og Om Olaug Horstad Roaldstveit.

Søster Marit Stafseth fortalte i frå planlegginga og oppstarten av logen vår. Søster Turid Jensen les eit nydelig dikt om vennskap.

Dette var virklig ein minnerik kveld.

Bak frå venstre Sekritær Dagfrid Killengreen. Fungerende Eks OM Tordis Solheim. CM Torhild Bendiksen. Skattmester Grete Rikardsen
Frame frå venstre. OM Olaug Horstad Roaldstveit. UM Tone Svenning

Søstrene venter på underlodning

Marit Stafseth fortell om oppstart av loge nr. 81 Gjertrud Rask

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no