logo

Søk

25-års Veteranjuvel - tildeling i Rebekkaloge nr. 99 Nidelven

Det var en spesiell dag i Rebekkaloge nr 99 Nidelven, da vår OM Gina Onsrud, ble tildelt 25 års Veteranjuvel, 25. 01.2016.

Mange gjester og egne søstre var tilstede for å ære Veteranen.

Str. Storrepresentant Randi Falkmo Berg, ledet den høytidelige seremonien.

I sin tale til Veteranen, takket hun blant annet for at hun har vært, og er, en stor resurs for Loge nr 99 Nidelven og Ordenen. Og at hun har vært et bevis på, at det er mulig å kombinere barn, jobb og Logeliv.

Hun var bare 28 år da hun ble medlem av loge nr. 20 Märtha.

Da det kom oppfordring om å starte en ny loge i Distrikt nr 6, syntes Veteranen dette hørtes spennende ut, og ble med på oppstarten av loge nr. 99 Nidelven i 1994.

Hun har siden dag en, vært engasjert og har hatt embeder i logen, og nå etter 25 års medlemskap, er hun OM.

Det var taler av Fungerende OM, Eva Krabseth, som overrakte blomster fra søstrenei loge nr. 99 Nidelven.

Veteranens fadder Tove Hefte, holdt en varm tale til Veteranen, gratulerte med dagen, og takket for vennskap og stor omsorg fra Veteranen.

Str. Storrep. Dorid Berg, fra Moderlogen - loge nr. 20 Märtha, overrakte Märthaliljer sammen med velvalgte ord på rim.

Str. Lisbet Arntsen holdt tale på vegne av Veteranens «lilleforening» (Eks DSS Gerd Strømmen, Storrep. Randi Falkmo Berg) og takket  for godt vennskap og samhold i snart 20 år.

Til slutt takket Veteranen alle søstre og gjester, for en uforglemmelig kveld og mange gode ord.   

Fra v. Storrepr. Randi Falkmo Berg 25 års Veteran, OM Gina Onsrud
Bak Eks OM Kirsti Ingdal, Fung OM Eva Krabseth, CM Trude Carlsson

Veteranens fadder Tove Hefte, holdt en varm tale til Veteranen, gratulerte med dagen, og takket for vennskap og stor omsorg fra Veteranen.


Logens «Revykor» framførte en Veteran-musical i anledning

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no