logo

Søk

Melding fra Superbrukerne i Focus Skattmestermodul

Etter en hektisk periode med årsoppgjør  og  arbeid med  implementering av en automatisk  kontrollrapport vedrørende årsregnskap og fondsnoter hadde Focus Superbrukere møte i Oslo fredag 4. mars

Fra venstre: Eks Dep Stor Sire/Eks Stor Skattmester Per-Arne Vidnes, Storrepresentant Sissel Johansen, Eks Skattmester Hans Naess, Skattmester Svein Johannessen

Tilstede var også søster Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre, og Helle fra Ordenskanselliet.

Omlegging med ny kontrollrapport og nye fondskonti har skapt en del utfordringer for Skattmestrene. For å forsøke å avhjelpe, vil vi utarbeide en detaljert bruksanvisning  dersom kontrollrapporten viser differanser – røde tall.  Denne vil bli lagt tilgjengelig for Skattmester såsnart den er ferdig, og vil kunne tas i bruk ifm årsavslutning 2016.

Vi diskuterte også hva vi kan gjøre for å lette rekrutteringen til Skattmesterembede. I den forbindelse vil det utarbeides et lite hefte med innføring i elementær bokføring som vi håper kan være til hjelp. Denne vil også legges tilgjengelig for Skattmester – forhåpentligvis høsten 2016.

Og ikke minst sender vi en oppfordring til alle Skattmestere:
Bruk oss!! Det er bedre å spørre èn gang for mye- og ingen spørsmål er for dumme. Vi er der for å hjelpe dere etter beste evne!

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no