logo

Søk

Tildeling av 50 års Veteranjuvel til to brødre i loge nr. 35 Heidmork på Hamar

På dagen 50 år etter at de sammen ble opptatt i loge nr. 35 Heidmork, tirsdag 8. mars, ble de to brødre Eks Storrepr. Leif Erik Dahl og br. Odd Schjerpen hedret med 50 års Veteranjuvel

Tildelingen ble utført av DSS Johnny Lund i et meget stilfullt ritual.

Etter en verdig seremoni i logesalen, var det tid for et meget hyggelig brodermåltid. Flere talere understreket Veteranenes innsats for logen og Ordenen, og berømmet begge som to bautaer,  trofast møtende gjennom alle år. Særlig må fremheves Eks Storrepr. Leif Erik Dahl, som gjennom sine 50 år i logen har hatt embeter i 48, 16 år i ledende, samt 14 år i embeder i leiren! For dette har han mottatt Storlogegraden i 1992, Storlogens Hederstegn i 2003 og Storlogens Organisttegn i 2007, en av de få i landet med begge de to sistenevnte Hederstegn.  I tillegg har han i hele perioden vært en aktive bidragsyter til logekoret, som fotograf og organisator til logens billedarkiv, og bygget opp og stadig vedlikeholder logens hjemmesider.

Leif Erik Dahl hadde for anledningen skrevet en meget engasjerende og tankevekkende tale til brødrene, om opplevelsene, forandringene og utbyttet av et langt og rikt ordensliv.

Dette ble en minnerik aften for alle som var tilstede.

Første rekke: DSS Johnny Lund  Eks Storrepr.Leif Erik Dahl  br. Odd Schjerpen  Eks DSS Kolbjørn Hellum
 Andre rekke: Eks OM Bjørn Nybakken  OM Oddmar Bakke  Storrepr. Trond Ola Enger.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no