logo

Søk

Loge nr. 83 Sancta Margarethas tildeling av 25 års Veteranjuveler til søster fung.Eks OM Liv Marit Bakken 2. november 2015 og søster eks Storrepresentant Guri Rimul Øydvin 29. februar 2016

Ved begge anledninger ble søstrene hedret med stort oppmøte av egne søstre, og søstre fra Distrikt 6.

Logesalen var fullsatt begge ganger, og  Storrepresentant Mathea Midtsand utførte tildelingene ved de høytidelige seremoniene.

Logens egne søstre sto for maten og nydelig pyntede bord. Det ble fremført taler og overrakt blomster, og logens egen søster Svanhild Salberg leste diktet «Vandraren» fra sin diktsamling. Mange gode ord tilfalt de to Veteranene som begge har vært aktiv som embetsmenn, og ellers deltakende i alt en loge foretar seg.

Bak fra venstre: Storrepresentant Mathea Midtsand og Overmester  Liv Jorid Totland.
Foran fra venstre: fung.Eks Overmester Liv Marit Bakken og eks. Storrepresentant Guri Rimul Øydvin

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no