logo

Søk

Åpent Hus Odd Fellow Ordenen i Bodø

Distriktsrådene for Rebekka- og Odd Fellow-logene i Bodø arrangerte Åpent Hus lørdag den 12. mars 2016

Ordenshuset i Bodø

Her fikk de besøkende en god orientering om Ordenshuset, omvisning i huset og orientering om Odd Fellow Ordenen.

I tillegg til annonsering i lokalavisen torsdag og fredag, ble alle enheter tilhørende Ordensbygget tilskrevet hvor søstre og brødre ble oppfordret til å ta med seg naboer, venner, familie og arbeidskolleger. Annonsen i lokalavisen ble også lagt ut på Facebook med ønske om deling for mest mulig bekjentgjøring.

Det kom 56 besøkende hvorav 22 ikke var medlemmer. Av de 22 var det 8 som kom på bakgrunn av annonsen i lokalavisen.

Distrikts Stor Sire både for Rebekka- og Odd Fellow-logene, samt komitéen var svært fornøyd med arrangementet, etter som dette er første gang noe slikt er gjennomført i vårt distrikt.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no