logo

Søk

Tildeling av 50-års Veteramjuvel i Rebekkaloge nr. 71 Moria 15.03.2016

På dagen 50 år etter at Str. Lita Henriksen ble innviet i Rebekkaloge nr. 11 Concordia 15. mars 1966, ble hun tildelt 50 års Veteranjuvel

Bak: Eks OM Randi Pedersen, Eks OM Gerd-May Nordeidet, Fung. Stor Marsjall Bente Solheim, Storrepr. Karin Gabrielsen
Foran: DSS Kirsten Melvik, Veteranen Str. Lita Henriksen og OM Hege Ottesen

Tilstede var 47 Moria-søstre og 16 gjester fra andre loger i Distrikt 11, samlet til høytidsstund i Rebekkaloge nr. 71 Moria. Str. Lita Henriksen tok overgang til loge Moria da denne ble stiftet 20. oktober 1984,  og hun ble medlem nr. 10.

Hun har også vært medlem i Leir nr. 12 Troms siden 26. mai 1988.

Tildeling av Veteranjuvelen ble foretatt av DSS Kirsten Melvik. Fung. Stor Marshall Bente Solheim ledet Veteranen gjennom seremonien.  Øvrige Fung. Storembedsmenn var Storrepr. Karin Gabrielsen, Eks OM Gerd-May Nordeidet og Eks OM Randi Pedersen.

DSS Kirsten Melvik sa blant annet i sin tale at det var en ære og en glede å få tildele denne juvelen til en søster som har vært meget aktiv i 50 år.

Veteranen har opp gjennom årene hatt flere embedsverv. Det må spesielt nevnes at hun var organist fra november 1968 til september 1981, hele 13 år.

En vakker og høytidelig gjennomført seremoni ble avholdt til ære for Veteranen.

Søstermåltidet bestod av nydelig lam med tilbehør, etter ønske fra Veteranen. Det ble holdt fine taler og overrakt blomster, og Veteranen takket selv med fine ord.

Selv i en alder av snart 86 år er Str. Lita Henriksen en aktiv søster, som møter så ofte hun kan.  Hun deler av sin kunnskap og er alltid positiv.  Vi er heldige som har henne i vår loge og vår søsterkrets. Vi gratulerer hjerteligst og ønsker henne mange gode logeår fremover.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no