logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i loge nr. 68 Landego.

Torsdag den 7. april ble bror Jan Hermann Kristensen tildelt 25 års Veteranjuvel i loge nr. 68 Landego.

Bror Jan Hermann Kristensen ble innviet i Ordenen og loge nr. 68 Landego 4. april 1991.

Den meget stilfulle seremonien ble ledet av Storrepresentant Karl Edvard Skavhaug og fung. Stor Marsjall Tore Røsøy. Under det påfølgende taffel holdt fung. OM Karl Helskog tale hvor han takket jubilanten for hans trofaste innsats i logen.

Bror Jan Hermann Kristensen takket for en meget fine og stilfull seremoni under tildelingen og mimret blant annet litt over at det har skjedd mye i løpet av disse 25 år. Både med Ordenshuset og i logen generelt.

Foran: Veteran bror Jan Hermann Kristensen.
Bak fra venstre: Storrepresentant Karl Edvard Skavhaug, fung. OM Karl Helskog og fung. Stor Marshall Tore Røsøy.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no