logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 68 Linnea

Onsdag 30.03.2016 ble søster Siri Lie-Nilsen tildelt 25 års Veteranjuvel som tegn på lang og trofast medlemskap i Ordenen

Tildelingen ble gjort av Storrepresentant Aud Haraldsen som og var Jubilantens fadder. 
Det ble en flott og minnerik kveld for Jubilanten og alle søstrene som var til stede. 

Søster Siri Lie-Nilsen frankert av Storrepr. Aud Haraldsen (tv.) og OM Ingunn Haraldsen (th).

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no