logo

Søk

Distriktstorlogemøte distrikt 4

Å være til stede i et distriktstorlogemøte er ikke det samme som å være med i et hvilket som helst annet møte i Logen.

Fem nyslåtte kvalifiserte Eks Overmestre.
Foran fra venstre; Jack Kjølås, loge nr. 137 Friaren, Distrikt Stor Sire Kristian Haugan, loge nr. 38 Bjarg, Jostein Vartdal, loge nr. 113 Flåvær. Bakre rekke; Torgeir Malones, loge nr. 38 Bjarg, Rune Rokstad, loge nr. 69 St. Olav og Ronny Torgersen, loge nr. 38 Bjarg

Årsaken til dette er flere: Et slikt møte holdes bare annethvert år, alle som har en oppgave å utføre i et slikt møte er vel kvalifiserte gjennom så å si alle verv i et kollegium så vel valgte som utnevnte. Ja, helt opp til Deputert Stor Sire! Aktørene er med andre ord en rekke nærmest overkvalifiserte deltakere i hele seremonien.

 Distrikt Stor Sire Kristian Haugan ledet møtet på en meget elegant måte. Sikker i sin fremtreden og aldri nølende når han gir sine beskjeder og han er en sann mester i å lese de gamle ritualene og gi dem liv og innhold. Slikt krever øvelse og evne til innlevelse for å gi hele seremonien et vakkert og verdig preg.

 Jeg skal ikke gå inn på selve seremonien, det er ikke anledning til det. Men kort konstatere at maken til møte i Logesalen må bare oppleves. Haken er at du MÅ være Eks Overmester. Kanskje noe å tenke på for yngre brødre. Dere har muligheten og jeg bare gjentar det jeg har sagt flere ganger; Si aldri nei hvis du blir spurt om å ta et verv i Logen. Det er utviklende og lærerikt på alle måter!

Så var det ettermøte. Også det noe spesielt. Jeg har vært på noen møter i Loge Bjarg og felles for alle møtene er at jeg drog derifra med full mage av de herligste retter kokken kan frembringe. Min vane tro, jeg spiste for mye.

Dep Stor Sire Per Arne Vidnes fungerte som visevert denne kvelden og kunne ønske velkommen til bords, til en nydelig fårefrikasse.

Vi satte oss til bords og gjorde ære på maten som vi selv forsynte oss med fra en velorganisert disk. Det ble flere turer som til slutt ble avsluttet med den herligste karamellpudding. Kan en ha en bedre avslutning på et vellykket måltid?

Så ryddet en bordene og fikk fram kaffekoppen og Distrikt Stor Sire fikk ordet. Han holdt en tankevekkende tale til de nye Kvalifiserte Eks Overmestrene med klar adresse til at de nå, etter å ha tatt mot Ordenens høyeste grad kan velges til større oppgaver.

Dere kan nå velges til Storrepresentant i egen loge og dere kan bli valgt til å møte i Stor Logen. Men husk en ting hvis dere får slike oppgaver; Dere møter med ubundet mandat, det er dere selv som må stemme etter egen overbevisning!

Selvsagt er det ikke noe i veien for å rådføre seg med andre i vanskelige saker, men det er din egen overbevisning som må være rådende for din stemmegivning. Glem aldri dette, sa br Distrikt Stor Sire.

Han avsluttet sitt innlegg med å lese på riksmål, et vårdikt av Andre Bjerke, kalt ”Sneløsning”.

Jack Kjølås talte på kandidatenes vegne. Han fremhevet vennskapets betydning i ordenen. Vi må alle ta et tak for å holde god kvalitet i samvær med andre mennesker. Samtidig benyttet han anledningen til å takke for en fin og verdig seremoni.

 Aage Wold fikk så ordet og fortalte om sitt første møte i Stor Logen. Det gikk ikke ubemerket hen i de kretser heller, når Aage var i gang.

Han var opptatt av at samfunnet i dag er i ferd med å bli et kaldere samfunn, et samfunn der alle er seg selv nok. Vær på vakt kjære venner, ”mitt kall er ei at svare men at spørge”.

Etter dette benyttet han denne kvelden til å deklamere fra Peer Gynt.

Jeg er 100 % sikker på at br. Aage kan  hele Peer Gynt, utenat. Han snakket uten manus og uten feilslag. Han kan virkelig sin Gynt!

 Jeg har hørt ham før, men det er alltid en fest når han både med stemme, mimikk og bevegelser gjør scenen livaktig og du ser bildene foran deg.

Takk br. Aage, det var en stor opplevelse for oss rundt bordene.

 Kveldens visevert, Eks Dep Stor Sire Per Arne Vidnes takket de fremmøtte for møtet, br. Aage for dyktig tolkning av Peer Gynt, Eks OM Roge Kavli for nydelig mat og Loge Bjarg for et glimrende gjennomført storlogemøte før han ønsket alle vel hjem.

Takk for et hyggelig møte!

Eks OM Arne Nes,
referent

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no