logo

Søk

Storrepresentantene i Distrikt 4 besøkte stamhuset.

Fredag 1. april avla Storrepresentantene i Distrikt 4 et besøk til Odd Fellows Ordenens lokaler i Stortingsgaten 28

Bak fra venstre: Jan Gundersen, Arne Aasen, Arnvid Lindvik, Alv Einar Rise og Steinar Teigen.
Foran frå venstre:  Stor Sire Morten Buan, Per Krogset, Nils-Erik Møller, Steinulf Grøvik, DSS Kristian Haugan og Inge Olsbø

Storrepresentantene ble tatt imot av Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.

Programmet fortsatte på møterommet hos Stor Sire Morten Buan. Her fikk vi først en orientering av Stor Skattmester Paal Østmoe vedrørende Ordenshusenes regnskap.  Her er tydeligvis store utfordringer å gripe fatt i. Bl. a. har mange Ordenshus altfor dårlige renteavtaler med sine banker.

Deretter tok Stor Sire for seg Langtidsplanen for Odd Fellow Ordenen i Norge. Mange viktige oppgaver og utfordringer ble tatt fram.  Spesielt kan vi nevne: innhold på møtene, rekruttering, gjennomføring av Vennemøte, oppfølging av medlemmer som av ulike grunner ikke er like flinke til å møte, eller i verste fall faller fra.  Her framkom det meninger om fadder sin rolle, og hvor viktig det er at han følger opp.  Den forestående landssaken ble også diskutert.

Engasjementet fra Storrepresentantene var stort og «tiden fløy». Diskusjonene fortsatte under en velsmakende lunsj.

Etter lunsj viste Stor Arkivar oss rundt i Ordenslokalene, og krydret omvisningen med interessant historikk.  Dagens høydepunkt var kanskje den etterfølgende gjennomgang av «Det hemmelige verk».  Storrepresentantene ble testet i gradstegnene, og her var det mange som fikk betenkeligheter, for bortimot ingen hadde riktig utførelse av tegnene.  Stort sett små detaljfeil, men likevel!

Konklusjonen må her bli at det må være en svikt i rutinene med opplegget for instruksjon.  Overmestere og Storrepresentantene bør f. eks. drilles på dette under kurset for nye embedsmenn.  Etter denne tankevekkende seansen fikk vi en rundtur i Ordens Museet. Svær mange ting med historisk bakgrunn ble vist.

Som avslutning på opplegget i Stortingsgaten 28 fikk vi en presentasjon fra kandidatene til den forestående landssaken.  Tre svært gode kandidater med gode prosjekter, men der bare en blir valgt, dessverre.  Så får vi i spenning vente på resultatet av Storrepresentantenes avstemning.

Vi vil avslutningsvis takke DSS Kristian Haugan, Stor Arkivar og Stor Sire for et flott, interessant og lærerikt opplegg.  Turen ble avsluttet med et sosialt samvær om fredagskvelden.  Svært nyttig at vi også kan treffes på denne måten.

Et svært lærerik og hyggelig opplegg som absolutt bør gjentas.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no