logo

Søk

Lørdag 26. april 2016 avholdt Distrikt 24 – Lofoten og Vesterålen sitt første Distrikts Storlogemøte

med  tildeling av Storlogegraden til 3 Eks OM fra distriktet.

Det var 23 brr. til stede  under tildelingen som ble ledet av DSS Torben Knudsen i Ordenes lokaler på Storkmarknes.

Seremonien ble gjennomført på en meget stilfull og høytidelig måt. Etter seremonien samlet brr. seg i selskapslokalene til brodermåltid og taler.

DSS  - Torben Knudsen
Fre venstre: Eks OM Geir Henriksen loge nr. 54 Lofotkjeden, Eks OM Werner Ramstad loge nr. 53 Vesteromd og Eks OM Bjørnar Andreassen loge nr. 77 Nyken

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no