logo

Søk

25 års Veteranjuvel tildeling i Rebekkaloge nr. 38 Astrid 14. mars 2016

14. mars 2016 var det en høytidelig 25 års Veteranjuvel tildeling til søster Eva Karin Wingaard.

Foran: 25 års Veteranjuvel Eva Karin Wingaard
Bak: Eks Overmester Erna Iren Meum og Overmester Mona Margaretha Østgård

Veteranjuvelen ble tildelt av Overmester Mona Margaretha Østmark i en vakker seremoni.

Søster Eva Karin Wingaard ble tildelt 25 års Veteranjuvel som tegn på et langt og trofast medlemskap i Ordenen. Hun ble innviet i loge nr. 38 Astrid den 11.03.1991. Hun er en aktiv logesøster med flere oppgaver og embeder i logen. Inneværende periode er hun Indre Vakt. Hun har også ansvaret for Søstertreff.

Det var 48 søstre tilstede for å gjøre ære på vår nye Veteran.

På ettermøtet i selskapslokalet med Veteranen i sentrum var det dekket til et festbord. I talen av Overmester Mona Margaretha Østmark ble det gjort ære på Veteranen og hennes deltakelse gjennom alle år. 25 års Veteranen holdt tale og takket for en høytidelig seremoni i logesalen og for verdien og vennskapet logen har gitt henne. Hun takket også sin fadder søster Inger-Lisbeth Wilhelmsen som fikk henne med i logen. Fadderen som ikke var tilstede sendte en tale som ble fremført av søster Unni Helene Lande til ære for Veteranen, og hun avsluttet med å takke for et utsøkt måltid.

Det var en minnerik og høytidelig kveld for vår nye Veteran og for alle søstrene som var tilstede i loge nr. 38 Astrid.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no