logo

Søk

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i loge nr. 6 St. Veronika

Tirsdag 1. mars fikk eks OM Astri Hauge Møllerhaug tildelt sin høyst velfortjente 40 års veteranjuvel i loge nr. 6 St. Veronika

Fra venstre: Stor.repr. Lisbet Støhle, jubilant Astri Hauge Møllerhaug, DSS Liv Tefre og fung OM Inger- Anne Fladmark

Seremonien ble ledet av DSS Liv Tefre og  Stor repr. Lisbet Støhle fungerte som Stor Marsjall. Hun ledet jubilanten inn i salen.   63 søstre og 1 gjest var tilstede for å overvære den høytidelige handlingen.

Veteranens vita ble lest fra UM stolen, og det var en imponerende lang liste som ble lest opp. Søster Møllerhaug har vært en særdeles aktiv søster fra  første dag i logen, og hun har innehatt svært mange av vervene i vår loge. Også i Leir nr. 7 Møre har hun vært en aktiv matriark, noe hennes vita bar tydelig preg av.

Etter den høytidlige seremonien  i logesalen, var søstrene samlet i Krystallsalen, til et nydelig dekket festbord. Jubilanten fikk høre mange gode ord fra de som sto på kveldens talerliste. Søster Aase-Lill Andestad Knutsen underholdt med  pianospill og Eks OM Norunn Bråland Sætre bidro med vakker sang. Jubilanten selv holdt en fin tale, der hun også takket alle som hadde bidratt til å gjøre denne kvelden så hyggelig og spesiell.  Taffelet ble hevet og kvelden ble avsluttet med kaffe avec og gode kaker i salongen.

40-års veteran Astri Hauge Møllerhaug hadde DSS Liv Tefre til bords

Jubilanten holder takketale

Eks OM Norunn Bråland Sætre og str Aase-Lill A. Knutsen undeholder med sang og musikk.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no