logo

Søk

25. års Veteraner i loge nr. 60 Hans Egede

Tirsdag 26. april 2016 fikk to av våre brødre i loge nr. 60 Hans Egede sin vel fortjente 25-års Veteranjuvel.

Brødrene Jan T. Hansen og Svein Johnsen mottok da symbolet på at de har vært trofaste medlemmer av vår Orden i 25 år.

Begge Veteranene har i sin tid i logen vist seg som ekte Odd Fellows. De har alltid vært positive og stilt opp for logen i alle sammenhenger. Deres vitae er imponerende og viser at dette er to brødre som lever opp til vår Loges idealer.

Vi gratulerer begge med tildelingen av æresbevisningen.

Bak fra venstre Eks. OM Knut Erik Arnesen, OM Stig Roar Olsen og Storrepr. Kåre Edgar Miklegard
Foran 25-års-Veteranene (fra venstre) Jan T. Hansen og Svein Johnsen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no