logo

Søk

Tildeling av Storlogegraden i Distrikt nr.17 Nord-Trøndelag

Onsdag 20. april 2016 ble 4 fungerende Eks OM i Distrikt nr. 17 tildelt Storlogegraden i logelokalene i Namsos.

De fire med ny Storlogegrad er:
Eks OM Ann Karin Bilstad, Rebekkaloge nr. 14 Dagmar
Eks OM Marit Valøen Helge, Rebekkaloge nr. 86 Angelica
Eks OM Elin Bruseth, Rebekkaloge nr. 112 Barbro Haffsfiord
Eks OM Cathrine Thorhus, Rebekkaloge nr. 129 St.Brictiva

Tildelingen ble ledet av DSS Astri Kleven Sexe med fungerende Storembedsmenn.

Det var 36 Eks OM til stede på Distrikts-Storlogemøtet, som ble en fin og høytidelig markering. Søstre fra Rebekkaloge nr. 39 Signi bidro med god hjelp i gjennomføringen av arrangementet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no