logo

Søk

Generalforsamling i A/S Stortingsgaten 28

Fredag 29. april var aksjonærene i A/S Stortingsgaten 28 innkalt til ordinær generalforsamling

Styrets leder Runar Gjerald ønsket alle velkommen til årets ordinære generalforsamling.

Styrets leder Runar Gjerald ønsket alle velkommen til årets ordinære generalforsamling.

Etter godkjenning av de fremmøtte aksjonærer, innkalling og saksliste ble adv. Kaare M. Risung valgt til møteleder for generalforamlingen.

Generalforsamlingen hadde deretter følgende saker til behandling:
Sak 4. Godkjenning av forretningsorden.
Sak 5. Styrets årsberetning 2015 - driftsorientering 2015.
Sak 6. Regnskap pr. 31.12.2015. Godkjenning av resultat og fastsettelse av balansen pr.31.12.2015. Faststetting av utbytte.
Sak 7. Revisors beretning 2015.
Sak 8. Kontrollkomiteens beretning 2015.
Sak 9. Fastsetting av godtgjørelse til selskapets styre og komiteer.
Sak 10. Godkjenning av revisors honorar mot faktura.
Sak 11. Innmeldte saker:
A. Forslag til endringer i kontrollkomiteens arbeidsinstruks – fremmet av kontrollkomiteen. Revidert instruks er vedlagt saken.
B. Styrets forslag til vedtektsendringer av §§ 4, 5, 7, 10 og 11. Styrets forslag til endringer er vedlagt sammen med gjeldende vedtekter.
C. Styrets forslag om gave til Den Uavhengige Norske Storloge.
Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:
"Generalforsamlingen gir, med hjemmel i Aksjeloven § 8-6, som gave til Den Uavhengige Norske Storloge følgende beløp : Kr 1 954 211." Oppsett av utregning er vedlagt saken.
Sak 12. Valg til styret, kontrollkomite og stiftelser:


A. Leder til styret.
B. 2 medlemmer til styret.
C. 1 varamedlem til styret.
D. Leder kontrollkomiteen.
E. 1 varamedlem til kontrollkomiteen.
F. Adelheid og Fredrik Lorcks Stiftelse:
- 2 medlemmer og et varamedlem.
G. Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse:
- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Sak 13. Valg av medlemmer til valgkomite:
A. Leder til valgkomiteen.
B. 1 varamedlem til valgkomiteen.
Sak 14. Valg av revisor

Med små endringer ble valgkomiteens innstilling av kandidater til styret, kontrollkomite og stiftelser vedtatt.

Hans Kyrre Draagen ble valgt til ny leder av styret i A/S Stortingsgaten 28.

Hans Kyrre Draagen

Etter generalforsamlingen ble det avholdt et eiermøte.

Agenda for eiermøte var:

• Prosjektorganisasjon
• Overordnet tidsplan for prosjekt RehabST28 2016 -2021
• Orientering fra oppstartmøte med Oslo Plan- og Bygningsetat (PBE)
• Tidsakse fram til sommeren 2017

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no