logo

Søk

25 års Veteranjuveltildeling i loge nr. 63 Anders Sandvig

En stor kveld i Odd Fellow loge nr. 63 Anders Sandvig på Lillehammer da bror Ivar P. Flodberg fikk sin velfortjente 25 års Veteranjuvel .

En fin og verdig seremoni nede i Logesalen, etterfulgt av et godt måltid ved et festpyntet bord.

Til venstre Storrepr. Steinar Johansen som foretok tildelingen av Veteranjuvelen , i midten vår nye 25. års Veteran Ivar P. Flodberg og til høyre OM Svein E. Dahlum .

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no