logo

Søk

Tildeling av 2 x 25 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 78 Hebe.

Den 23. mai mottok søster Helene Gravdal og søster Brit Fladmark begge 25-års Veteranjuvel som et bevis på langt og trofast medlemskap i Ordenen.

En nydelig seremoni i logesalen ble etterfulgt av et festmåltid med 45 søstre tilstede.

I tillegg hadde vi hyggelig besøk av søstre fra loge nr. 82 Felicitas, loge nr. 110 Sølvkjeden og loge nr. 62 Tilla Valstad.

Det ble en fin og minnerik kveld for alle som var tilstede.

Fra venstre: Grete H Nyrønning (fadder), Helen Gravdal, Brit Fladmark og Turid Wulff-Pedersen (fadder).

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no