logo

Søk

En høytidsstund i loge nr. 89 Skagerak

Det ble på alle måter en fin og verdig høytidsstund da loge nr. 89 Skagerak på det siste møte før sommeren, kunne tildele bror Tor Svein Skogen hans 40 års Veteranjuvel, og en 25 års Veteranjuvel til Harald Hansen.

Br Tor Svein Skogen, foran til venstre, og br Harald Hansen, foran til høyre, med OM Hjalmar Kåløy bak til venstre, DSS Dag-Runar Pedersen i midten og Stormarsjall Rolf Erling Hundal. (Foto: Frank Ellefsen).

Av Ivar Eidsaa

Loge nr. 89 Skagerak var rigget til fest da logemøtet tok til. Det er ikke så ofte at en loge kan tildele to Veteranjuveler på samme møte, så derfor ble møtet en verdig og god markering for to solide brødre som har tjent loge nr. 89 Skagerak med stort engasjement i alle år.

Tor Svein Skogen.
Tor Svein Skogen ble innviet i Odd Fellow Ordenen 3. mai 1986 og fikk Den Høye Sannhets Grad 19. september 1977. Han ble innviet i Leir 14 6. mai 1983 og mottok Den Kongelige Purpurgrad 7. februar tre år senere.
Tor Svein Skogen har vært en trofast og solid bror, har innehatt flere verv i Finansnevnden, både som leder og medlem, samt som leder av Nevnd for hjelp og støtte. Nevnes må også arbeidet som medlem i Nevnd for omsorg.
Skogen har også vært Skattmester, Kapellan, Sekretær, Arkviar og OM HA.

Harald Hansen
ble innviet i Odd Fellow Ordenen 13. mai 1991, og mottok Den Høye Sannhets 14. september året etterpå. Hansen har vært OM i en periode, Fung Ex OM, CM i to perioder, Undermester og CM VA.
Han kan også se tilbake på et langt virke i Nevnd for etterlatte, Nevnd for omsorg, Nominasjonsnevnden, Privatnevnden, Sosialnevnden, Nevnd for etterlatte, Nevnd for hjelp og støtte, Undersøkelsesnevnd og Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon.

Loge nr. 89 Skagerak takker brr Tor Svein Skogen og Harald Hansen med sine fortjente Veteranjuveler, og takker for solid innsats over mange, mange år.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no