logo

Søk

Tildeling av Veteranjuveler i loge nr. 35 Heidmork.

I en minneverdig logekveld, og i en fullsatt logesal.

Den 31. mai 2016 ble det tildelt to 40 års Veteranjuveler og en 25 års Veteranjuvel.

Eks Storrepr.Helge Borglund og br. Inge Sommerset ble begge tildelt Ordenens 40 års Veteranjuvel og br. Jørgen Gudbrandsen 25 års Veteranjuvel.

Veteranene ble hyllet for sin innsats for Ordenen og loge 35 Heidmork gjennom alle disse årene.

Kveldens store høytid ble sikkert og flott ledet av DSS Johnny Lund.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no