logo

Søk

70 år Veteranjuvel i loge nr. 5 Vesterlen

Den 31. mai 2016 ble den første 70 års Veteranjuvel noensinne tildelt Bror Viktor Westlye, i loge nr. 5 Vesterlen

Bror Viktor Westlye med 70 års Veteranjuvel

Bror Stor Sire foresto utdelingen, godt hjulpet av Stor Sekretær Steinar Jansen, DSS Ove Gloppen, Eks DSS Trygve Hjelle og Storrepresentantene Tor Hoff og Per B Mæle.

Bror Viktor Westlye er snart 98 år gammel og har vært en trofast bror inntil sviktende helse gjorde regelmessig deltakelse i logemøtene vanskelig. Men, han er klar i hodet og leser minst tre aviser daglig.

Det følger av 70 års medlemskap at Bror Viktor Westlye også har mottatt 60 års Veteranjuvel. Den fikk han for temmelig nøyaktig 10 år siden, sammen med to andre brødre og tillike svogere, i Vesterlen. Også den gang var det første gang denne juvelen ble tildelt.

Etter logemøtet var det som seg hør og bør, gallamiddag med taler til jubilanten. Bror Viktor holdt selv en tale hvor han understreket betydningen av Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det ble en minneverdig aften for alle tilstede.

Bro Stor Sire taler til jubilanten

Klikk for større bildeJubilanten flankert av Bror Stor Sire og OM Torstein Hauge.
Bak fra venstre: Storrepresentant Per B Mæle, DSS Ove Gloppen, Stor Sekretær Steinar Jansen, Storrepresentant Tor Hoff og Eks DSS Trygve Hjelle


Den unike 70 års Veteranjuvelen

En hyggelig skål for dagen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no