logo

Søk

25-års Veteranjuvel tildeling i Rebekkaloge nr. 20 Märtha tirsdag 19.04. 2016.

Søster Unni Hopstad ble overrakt 25- års Veteranjuvel den 19. april 2016

Fra venstre: Str.  Storrepr. Dorid Solrun Berg, 25 års Ve Ju str. Unni Hopstad, str. OM Ingrid Karin Hegvold

Hun ble innviet i Rebekkaloge nr. 20 Märtha den 16.04.1991. Str. Unni Hopstad har vært en trofast søster og etterlevd str. OM ord: Møt så ofte du kan.   

Str. Storrepresentant Dorid Solrun Berg ledet den høytidelige seremonien i salen.  Hun takket Veteranen for hennes engasjement og det hun har betydd for vår Orden og logen gjennom 25 år. Tildelingen ble gjennomført på en vakker og verdig måte - en høytidelig opplevelse for både egne og gjestende søstre.  Seremonien ble avsluttet med vakker musikk.  

På ettermøtet kom vi til et nydelig dekket bord og et hyggelig taffel ble gjennomført. Str. OM Ingrid Karin Hegvold gratulerte Veteranen og uttrykte glede over at hun er med i rekken av Rebekkaloge nr. 20 Märtha’s veteraner. Hun takket for hennes deltakelse i ulike Embeder og for at hun har vært en stor bidragsyter i vårt søsterfellesskap og framhevet hennes trofaste oppmøte i logen.  Str. OM overrakte veteranen Märtha-liljen med 3 klokker som symbol på Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 

Fadder, str.  Dagmar Helene Sørstrøm, holdt en personlig tale til Veteranen og la vekt på at hun er en ekte Rebekkasøster i sinn og skinn.  

Veteranen takket for en høytidelig seremoni i salen og for alle positive år i logen.  Hun mintes den tiden da logen holdt til i Søndre gt. og ga et minnerikt tilbakeblikk på de 25 årene.  

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no