logo

Søk

Velkommen til loge nr. 75 Hevreka

Navnet Hevreka er gresk og betyr "Jeg har funnet det". Loge Hevreka har sine møter i ordenshuset 1. og 3. onsdag i måneden.

Våren 2017

Overmester og embedskollegiet ønsker alle

søstrene velkommen til en givende termin.

Med søsterlig hilsen

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Gunn Tove Kivijervi

OM

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no