logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 151 Bolsøy

Alle logemøter begynner kl. 19.00. Postadresse: Strandgata 14, 6415 Molde

 

Logeåret 2018

Overmester og embedskollegiet ønsker brødrene velkommen til

givende møter i høstterminen 2018.


Med broderlig hilsen i
vennskap, kjærlighet og sannhet


Per Kosberg Kaasen

OM
             


Loge nr. 151 Bolsøy
Stiftet den 17.11.2007
Neste møte:
02.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern