logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuveler til søstrene Eks OM Wenche Nilsen og Helga Olsbu, loge nr. 93 Kaprifol

Høstterminens første møte, 22.8.2016, ble en flott feiring av to flotte 25 års Veteraner

Søster Eks OM Wenche Nilsen og Søster Helga Olsbu

Stor Representant Lisbet Brune stod for den høytidelige tildelingen av Veteranjuvelene.

Søstrene ble tatt opp i loge nr. 51 Fortuna på våren i 1991, men allerede samme år ble loge nr. 93 Kaprifol opprettet, og begge ble overført dit. Disse to var blant de ivrige og engasjerte søstrene som jobbet flittig for å få på plass alt det praktiske rundt oppstarten av en ny loge.

Eks OM Wenche Nilsen har hatt en lang rekke embeter i logen så vel som i leir nr. 22 Viljen, der hun fremdeles har en svært aktiv rolle.

Helga Olsbu har gjennom alle år bidratt med en uvurderlig arbeidsinnsats til glede for logens søstre.

Ved bordet holdt Stor Representant Lisbet Brune en hyggelig og personlig tale til de to veteranene.

OM Anne Grethe Lofthus hilste dem med tale og blomster.

Også OM Merete Jonrud, i loge nr. 51 Fortuna, hadde med en hilsen til de to.

 Eks OM Wenche Nilsen kvitterte med en takketale på vegne av dem begge, der hun på en fornøyelig måte tok oss med på reisen de to har hatt i logesammenheng gjennom disse 25 årene.

Helga Olsbu leste diktet ”Takknemmelighet” av Borghild Skogly.

De gav begge uttrykk for å ha hatt en fin og minnerik kveld sammen med i alt 70 egne søstre og gjester!

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no