logo

Søk

Stor kveld i OF-loge nr. 57 Fidelitas

Torsdag den 3. desember mottok Br. Leif Sauarlia sin vel fortjente 50-års Veteranjuvel.

55 av logens egne brødre og 11 gjester fra andre loger i distriktet sluttet ring om Veteranen.

Bror Sauarlia har vært en aktiv bror i sin loge med unntak av en periode han stelte for sin hustru ved hennes sykdom.

Han er fra Bø i Telemark hvor han også i sitt yrkesaktive liv var lensmann i en årrekke.

Bror Sauarlia satte stor pris på seremonien og den flotte oppslutningen av brødre fra mange av distriktets loger og fra leiren.

Tildelingen ble foretatt av DSS Helge Djupvik med Storrepresentant Geir Hole som fung. Stor Marsjall.

På bildet ser vi fra venstre Storrepresentant Geir Hole, DSS Helge Djupvik, Bror Leif Sauarlia og OM Leif Harald Hansen.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no