logo

Søk

Tildeling av 25-års Veteranjuvel i loge nr. 63 Anders Sandvig

Det var en stor dag for bror Arne Kristian Karlsen  som den 13.september ble tildelt 25-års veteranjuvel i logelokalene på Lillehammer.

OM Svein Erik Dahlum stod for den høytidelige overrekkelsen.
På ettermøtet ble det servert nydelig svinestek, etter jubilantens eget ønske.
I OM`s tale ble det fremhevet jubilantens store engasjement i logearbeidet.
At jubilanten er et utpreget ja-menneske som brenner for logen, viste også den imponerende listen over verv i loge og leir gjennom mange år.

25-års jubilanten holdt også en fin og meget personlig tale, der han ga uttrykk for den store betydningen logen hadde hatt for ham gjennom 25 år.

Fra v. Fung. Eks OM Hans Gunnar Nyhus, 25 års Veteran Arne Kristian Karlsen, OM Svein Erik Dahlum.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no