logo

Søk

Loge nr 128 Sarah har inngått avtale om bamser til barn i sykebil

Loge nr. 128 Sarah har inngått samarbeid med ambulansetjenesten i Gjøvik om et bamseprosjekt.

Prosjektet går ut på at alle barn som kommer i sykebil i Gjøvik-distriktet skal få bamsen «Oddbjørn» mens de er i ambulansen.  Prosjektet er det første her i landet i sitt slag, og målet er å få flere enheter innen Odd Fellow Ordenen til å henge seg på, slik at barn også i andre deler av landet kan få bamse i sykebil. Damene i loge nr. 128 Sarah fikk idéen fra Sverige, som har et slik prosjekt gående på landsbasis. Ambulansetjenesten i Sykehus Innlandet HF v/ regionleder Håvar Åsengen har vært positiv fra første stund idéen kom på banen. De håper bamsen blir til trøst og hjelp under transport av barn i sykebil. Fra nå av er bamsen ODDBJØRN en del av det faste utstyret i sykebilene i Gjøvik-distriktet.

Prosjektet er også forelagt Odd Fellow v/ Stor Sire Morten Buan, som har gitt sin positive tilbakemelding. Dette i seg selv er en stor inspirasjon for loge nr. 128 Sarah til å arbeide videre med «bamseporsjektet».

Ambulansetjenesten i Gjøvik fikk overrakt 100 bamser av Loge 128 Sarah.
Fra venstre: Ambulansearbeider Tom Erik Kristiansen,  OM Else May Frislie, Regionleder i Sykehuset innlandet HF, Håvar Åsengen,  CM Wenche Ovesen  og UM Ida Holm Grindstrand.

100 bamser ble overrakt ambulansetjenesten i Gjøvik 27. september 2016.
Fra venstre OM Else May Frislie, CM Wenche Ovesen, søster Kari Siem, UM Ida Holm Grindstrand.

Søstrene i loge nr. 128 Sarah fikk omvisning i ambulansen, hvor bamsen Oddbjørn får sin faste plass, sammen med alt det øvrige utstyret som skal være på plass til enhver tid.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no