logo

Søk

Tildeling av to 40-års Veteranjuveler i loge nr 60 Hans Egede 24. mai 2016

Den 24. mai ble brødrene  Jon Bernhard Nikolaisen og Eirik Alfons Forså tildelt 40-års Veteranjuvel.

Bak fra venstre: OM Stig Roar Olsen, DSS Reidar Henningsen, Storrepr. Kåre Edgar Miklegard
Foran fra venstre: bror Eirik Alfons Forså, bror Jon Bernhard Nikolaisen

Det var DSS Reidar Henningsen og Storrrepr.  Kåre Edgar Miklegard som sto for tildelingen i en flott og stilfull seremoni i logesalen.

Det var to tydelig bevegede brødre som etter logemøtet tok imot gratulasjonene fra de 54 brødrene som hadde funnet veien til vår loge denne kvelden.

I forbindelse med brodermåltidet holdt bror Jon Bernhard Nikolaisen en tale på vegne av begge jubilantene, han syntes det var spesielt hyggelig å bli tildelt juvelen av DSS Reidar Henningsen som han var fadder til.

DSS Reidar Henningsen holdt tale og hilste begge jubilantene. Han sa det var spesielt gledelig å få tildele 40-års Ve. Ju. til sin fadder. DSS takket sin fadder for at han hadde fått muligheten til å bli en Odd Fellow, dette hadde gitt han utrolig mye og var glad for at han den gang takket ja til forespørselen. Til slutt takket DSS for den innsatsen jubilantene har utført og ønsket dem begge to lykke til videre.

OM Stig Roar Olsen takket på vegne av brødrene for det arbeidet de hadde gjort i løpet av de årene de hadde vært aktive i logen. Han ønsket dem mange gode år framover.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no