logo

Søk

50-års Veteranjuvel i loge nr. 59 Herman Anker

Den 13. september mottok br. Arne Engh sin velfortjente 50-års Veteranjuvel.

Han ble innviet i Ordenen den 24. mai 1966, kun 23 år gammel.
Br. Engh har hatt svært mange  embeder både i  loge og leir og er i dag leir nr. 10 Østerlens Storrepresentant. Av sine drøye 50 år i Ordenen har han hatt embeder i 27 av dem og er i dag en av logens «grand old men». Han er levende opptatt av både loge og leir og er alltid vitebegjærlig og nysgjerrig på nye medlemmer som opptas i vår loge.
Når gode historier fortelles er hans smittende latter lett hørbar, og han deltar alltid ivrig i samtaler og diskusjoner på ettermøtene.

Seremonien i logesalen ble stilfullt gjennomført med Dep. Stor Sire Geir Småvik som presiderende embedsmann. DSS Johnny Lund fungerte på UM-stolen og Storrepr. Thoralf Mykleby på Kapellanstolen.  Storrepr. John Jørgen Renberg fungerte som Stor Marsjall.

Ved brodermåltidet ble det som seg hør og bør fremført flere taler og alle roste br. Enghs store aktivitet både i loge og leir.
Dep. Stor Sire sa bl.a. i sin tale til jubilanten at han var oppriktig glad for at han fikk anledning til å tildele denne juvelen til en bror av en slik kaliber. Der jeg kommer fra, sa han, kaller vi personer med br. Enghs kvaliteter for «hel ved».
Hovedpatriark i leir nr 10, Steinar Johansen takket br. Engh for hans gode arbeid for leiren og for arbeidet han har gjort med leirens utviklingsprogram.
Øvrige taler ble holdt av DSS Johnny Lund og Overmester Terje Westgård.
Br. Arne Engh takket bl.a. i sin tale for en stilfull og høytidelig seremoni og trakk linjene tilbake til sin inntreden i ordenen og alt hva den har betydd for han. Ordenens lære om vennskap, kjærlighet og sannhet har vært en god rettesnor, sa han.
Både hans far og mor var medlemmer i Odd Fellow, og det samme er hans kone, noe som innenfor familien har ført til gode samtaler om Ordenen og dens virke, iflg br. Engh.
Han avsluttet sin takketale med å utbringe en skål for vår Orden og rettet denne til Deputert Stor Sire.

Arne Engh med embedsmenn

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no