logo

Søk

50 års Veteranjuvel i loge nr. 68 Landego

Ved en stilfull og enkel seremoni ble bror Svein Danielsen, tirsdag den 18. oktober 2016, tildelt sin vel fortjente 50 års Veteranjuvel i Odd Fellow Ordenen

50 års Veteranen bror Svein Danielsen sammen med sin sønn bror Kjell Sofus Danielsen.

av DSS Magne Pettersen, Storrepr. Karl Edvard Skavhaug og OM Svein Are Bendiksen.

Bror Svein Danielsen har gjennom sine 50 år vært en aktiv bror og hatt flere embeter både i loge nr. 68 Landego og i leir nr. 13 Nordland.

Bror Svein Danielsen takket hjertelig for tildelingen av juvelen og husket godt 50 år tilbake, både hvem han ble innviet sammen med og hvem som bekledte embedsstolene.

Bror Svein Danielsens sønn, Kjell Sofus Danielsen – som nå har 32 års medlemskap i loge nr. 72 Svartisen – var også til stede under tildelingen.

På grunn av bror Svein Danielsens helse skjedde tildelingen i hans hjem.

Fra venstre: OM Svein Are Bendiksen, DSS Magne Petersen, 50 års Veteran bror Svein Danielsen og Storrepr. Karl Edvard Skavhaug.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no