logo

Søk

Storembedsmannsmøte 28. - 30. oktober 2016

Fredag den 28. oktober møtte Ordenens Distrikts Stor Sirer, utnevnte Storembedsmenn og gjester til Storembedsmannsmøte.

Storembedsmannsmøtet startet fredag med rituell åpning i logesalen.

I forkant var museet og Odd Fellow Utstyr åpent for besøk.

Søndag 30. oktober

Stor Sire åpnet dagens forhandlinger

Br. Stor Sire åpnet dagens forhandlinger.

DSS Reidar Henningsen leste diktet "Lys langs en fjord" av Helge Stangnes

Vi fikk deretter referert Stor Sires leirtale.

Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs holdt et foredrag og leirens opprinnelse med utgangspunkt i sin "Utredning om leiren"
- dens tenkemåte
- historiske fremvekst
- utstyr
- symbolikk

Stor Sire sier i forord til Utredningen bl.a.:
- Så langt vi vet har det aldri blitt samlet og skrevet en sammenfattende fremstilling av Leirinstitusjonens opprinnelse, tenkemåte, idéverden, historiske fremvekst, tanker om utstyr og symbolikk. Det er i grunnen ganske påfallende tatt i betraktning av at Leirinstitusjonen bare er åtte år yngre enn vår Ordensgren. Dermed blir denne utredningen en historisk milepel i seg selv.

Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs holdt et foredrag og leirens opprinnelse med utgangspunkt i sin "Utredning om leiren"

Utredning om leiren

Etter foredraget var det separate møter.

Utdrag av Stor Sires avslutningstale:

STOREMBEDSMENN
Storembedsmannsmøtet  er for meg kanskje det aller viktigste møtet og arrangementet i året. Det er nå vi som til daglig er her i Storlogen og kanselliet har muligheten til å møte dere som skal drive og utvikle Ordenen i hele vårt langstrakte land. Målet mitt er at disse dagene må skape inspirasjon, motivasjon og engasjement. Vi gjør vårt ytterste for at disse dagene skal bli gode dager og skal bli en kilde som gir energi. Jeg håper dagene, samværet, stemningen og miljøet har fylt batteriene, gitt inspirasjon og motivasjon til å være med på å løfte Ordenen i Norge.
Det er vi som Storloge, som Ordenens øverste ledelse at vi sammen må arbeide mot felles mål for Ordenens beste. Vi er et fargerikt fellesskap, selv om vi alle går i sort,  med utrolig mange kompetente og talentfulle søstre og brødre, her er det mange som kan spille på flere strenger, og har nådegaver få av er begunstiget med. I går  gav du meg kjære DSS Reidar Henningsen en fantastisk musikalsk opplevelse ledsaget av vår kansellimedarbeider Kjell Bakken.  Takk gode brødre. Takk til KjellReidars. Takk også til de som beriket oss med gode ord gjennom sine taler og gode refleksjoner under festmiddagen. Jeg fikk ørlite mer å tenke på i går kveld. Takk til DSS Ove Gloppen og takk til DSS Britt Lund for din refleksjon. Takk også til sogaprentaren, vi venter spent på 8 bolken.  Min følelse er at vi som Storloge utgjør en positiv ”ståpåvilje” , som preger hele forsamlingen. Kjære søstre og brødre, jeg håper forventningene til disse tre dager har blitt innfridd.

Til slutt var det rituell avslutning før lunsj og avreise,

 

Lørdag 29. oktober

Br. Stor Stor Sekretær Steinar Jansen innledet dagens møte med etisk post - ord til ettertanke.
"Hva har du gjort for dine medmennesker i dag"
- Bruk smilet og en god tone i hverdagen

Aktuelle saker.

NOFA - Gjøvik
Norsk Odd Fellow Akademi sitt årlige symposium går av stabelen
16. - 18. juni på Gjøvik.
Motiver loger og leire til å sende nyvalgte OM/HP/HM til symposiet. Dersom logen/leiren har økonomi til det anbefales at de dekker deltageravgiften.
Symposiet er en vitamininnsprøyting og inspirasjonskilde.

HM/HP kurs
De nyvalgte HM/HP inviteres til felles kurs
9. - 11. juni i Stortingsgaten 28.
Viktig gjennomgang av oppgaver og gjøremål for de nyvalgte.
Fokus på god rituell gjennomføring av leirslagningene.
Nettverksbygging.
Dersom HM/HP ikke kan, må leiren sende en annen embedsmann.

GLE - 19. - 21. mai 2017
Visdommens grad - ca. 40 mulige resipiender fra Norge.

2019 Jubileumsåret
Leirjubileet i november 2019
     2. november jubileumsleirslagning for patriarker.
     Jubileumsspill for bruk i den enkelte leir.
Landssak - signingsferd med Odd Fellow III
     Lokale arrangementer med presse og spesielt inviterte. Åpent hus.
200 års jubileet
     Stavanger - symposium - sangerstevne - jubileumsmarkering
     Lokale festloger - eget jubileumsspill
     Mål: deltagelse fra flest mulige søstre og brødre.
Jubileumspin. Jubileumshefte m.m.

Distrikts Storlogegradsmøte
Stor Kapellan Dag Virik orienterte
Hensikten er:
- å øke kunnskapen om Odd Fellows verdigrunnlag
- å gi grunnlag for økt refleksjon og selvinnsikt
- å aktivere erfaring og taus kunnskap blant Distriktstorlogens medlemmer
- å gi grunnlag for styrkelse av Distriktets loger
- å øke Distriktsrådets legimitet
- å gi eksempler og innspill etisk post/annet etisk arbeid i logen

Dispensasjoner ved nominasjon og valg av embedsmenn
Saksgang.
1. Nominasjonsnevnden må søke dispensasjon dersom ikke kandidaten fyller de lovbestemte kriteria. Sendes DSS
2. DSS lager en vurdering og anbefaling
3. Sendes Stor Sire som er den eneste som kan innvilge dispensasjon
4. Avgjørelsen tas på bakgrunn av DSS anbefaling
5. Formelt skriv fra Storlogen ved Stor Sekretærene i Focus
6. Ved behov for rask behandling gis først svar på mail

Etter kaffepause var temaet
Lovendringer - Storlogemøte på skriftlig grunnlag
v/ DSS Jon Erik Holm som formann i lovnevnden.
Han gikk igjennom forslagene som var innsendt.
Lovendringene og forskriftene finnes på nettet - og alltid den siste utgave.
Endringene er innmarbeidet i lovene med kursiv skrift.

Stor Sire orienterte om prosjektet Den Gode Overmester.
I Distrikt 3 og 17 kjøres det Pilotprosjekter i forbindelse med DGO,
Prosjektet handler om å få frem dyktige ledere i fremtiden.
Høste erfaringer frem mot 2018.

Deretter var det gruppearbeid.
Det ble foretatt inndeling i tre grupper:
SUSE - Spes Dep. SS Per Arild Nesje
KUNNSKAP - Spes Dep SS Randulf Meyer og Kjell Roar Skard
KONFLIKT - problemløsning - DSS Jon Erik Holm.

Til slutt var det Åpen post, Aktuelle saker, Gjennomgang av Stor Skattmesterene og til slutt en brainstorming vedr. inntektsbringende tiltak for Landssaken.

Dagen ble avsluttet med festmiddag.
Stor Sire Morten Buan minnet oss om i sin tale hvor viktig det er med den sosiale delen av møtene våre - her bygges relasjoner og samhørighet - mener vi hatt stor positivitet - at vi trekker lasset sammen.
DSS Britt Lund takket for maten med noen tankevekkende ord. 

 

Fredag 28. oktober

Stor Sire orienterte orienterte om prosessen før valg av landssak og løpet videre.

Delegatene ble registrert ved ankomst

Kriterier for valg av landssak.
1. Et formål i tråd med budordene
2. En sak som evner å samle Odd Fellow Ordenen i hele landet
3. Et formål som evner å profilere Ordenen på en god måte
4. Landssaken gjennomføres med en organisasjon som evner å administrere et så stort prosjekt
 
Storrepresentantene i loger og leire hadde stemmerett. 90 % stemte for RS.

Velkommen til Storembedsmannsmøte 28. - 30. oktober 2016

DSS har fått følgende ansvar i oppstartfase:
1. Finne en kontaktperson – prosjektansvarlig i hver loge
     Rapportere til odd.fellow@oddfellow.no med id.nr.,navn
     og korrekt epost adresse innen 15. november.
2. Motivere og inspirere slik at vi lykkes med landssaken
3. Følge opp at logene når målet om minst 1000 kr pr
    medlem. 500 kr  pr 1.des 2017 og 500 kr pr 1.des 2018

Det skal utnevnes en Prosjektansvarlig i hver loge med følgende ansvar:
Kontaktpersonen er prosjektansvarlig for landssaken i egen loge fra start til mål. Interessert person uavhengig av embede og grad.
1. Motivere og inspirere slik at vi lykkes med landssaken
2. Følge opp at logene når målet om minst 1000 kr pr medlem.
    Minimum 500 kr  innen 1.des 2017 og 500 kr innen 1.des 2018
3. Være bindeleddet mellom logen og Storlogen/Redningsselskapet
4. Samarbeide med Skattmester om rapportering.
5. Sørge for at informasjon om arrangement mv. bekjentgjøres
    Bruke logenes hjemmesider, facebook, nettavisa osv.

Redningsselskapet vil bidra

Redningsselskapet kan bidra med følgende:
Foredrag ved ulike arrangement
Åpen redningsskøyte
Verktøykasse
Redningsselskapet skal ikke være med på å dekke utgifter til annonser, materiale og utgifter ved arrangement i regi av Odd Fellow.
Kontakt via Janna Aarvik i Redningsselskapet
mobil: 47 61 06 02
E-post:janna.aarvik@rs.no

ØKONOMI – BIDRAG LANDSSAKEN
Det er opprettet en egen landssakskonto der logenes bidrag og gaver for øvrig, skal innbetales til Landssakskontonummeret: 1203.43.05313.
I forbindelse med landssaken oppfordres logene til å lage inntektsgivende arrangement som også gir synlighet og kan bidra til å gjøre Odd Fellow Ordenen mer kjent.
Odd Fellow Ordenen er nå godkjent som organisasjon der gaver og bidrag gir rett til skattefradrag. Dette gjelder beløp på 500 kr,- eller mer pr. år og hver loge vil bli bedt om felles innrapportering etter et eget opplegg. Innbetaling fra medlemmene skal skje via logen.

Skattefradrag for medlemmer
Forutsetning for fradrag:
-Innbetalt beløp for medlemmet må være min kr 500,- og max kr 25.000,-
-Innen 1. desember hvert år fyller logen ut og sender inn
«Blankett 80 – innrapportering av skattefradrag»
(Finnes sammen med blankettene på Adm.hjelp)
-Alle felt MÅ være fylt ut
-Blankettens totalbeløp MÅ ikke overstige enhetens totale innbetaling
-Innrapportering etter 1. desember vil ikke bli medtatt i kalenderåret
-Blanketten SKAL fylles ut elektronisk og sendes odd.fellow@oddfellow.no

Redningsselskapet v/Janna M. Aarvik presenterete hva de kan bidra med i prosessen
RS verktøykasse:
•En teknisk film om redningsskøyta
•En presentasjonsfilm av RS
•En powerpoint-presentasjon
•Banner, strandflagg, roll-ups (bestilling: Oslo flaggfabrikk)
•Informasjon ligger på Odd Fellow sin nettside
•Ansvarlig: Janna M. Aarvik

Hjertelig velkommen ombord.
•Dere er velkommen ombord på redningsskøytene på uformelt besøk.
•Ansvarlig: Redningsskøytene/
•Janna M.Aarvik

Aktiviteter
•RS-foredrag ved aktiviteter i Odd Fellow regi
•Redningsselskapet kan holde foredrag der vi har mulighet
•Odd Fellow inviteres til RS-aktiviteter i hele landet. Eks: Eliaskjøring, havnedager.
•RS har rundt 250 eliaskjøringer i løpet av ett år
•Hva ønsker Odd Fellow å bidra med her?

Kommunikasjon
•Media: Få frem de gode historiene
•Post gjerne bilder av Odd Fellow og Redningsselskapet på Facebook og Instagram osv.
•Merk bildet med #oddfellow3  
•Nettside: www.rs.no/oddfellow

Konkurranse
•Premie til den logen som har samlet inn mest per person:
•Tur med redningsskøyta
•Deltakelse i dåpen

Dåp april 2019
•Signingsferd: «Odd Fellow III» besøker flere steder langs kysten (Oslo-Bodø)

Ta kontakt med meg for spørsmål om foredrag, besøk på redningsskøyta eller verktøykassa

Prosjektleder i RS:
Janna Myerscough Aarvik
Janna.aarvik@rs.no
Mobil: 47 61 06 02

Ønsker dere all lykke til!
Tusen, tusen takk!

Dagen ble avsluttet med en middag som sto i sjøens tegn.

Se noen av bildene fra den første dag.

 

Program for møtet:

Fredag 28. oktober
1400 Museet og OF Utstyr åpent
1600 Kaffe og rundstykkeer
1700 Rituell åpning
1800 Forhandlingene starter
1810 Jubileumssaken - Redningsselskapet - presentasjon av landssaken
2000 Middag
   
Lørdag 29. oktober
0900 Åpning - etisk post
0915 Aktuelle saker
1015 Pause - kaffe - vann - frukt
1030 Lovendringer
1100 Ledelse
1130 Lunsj
1230 Styrkelse og Ekspansjon - venneaften
1345 Kurs og opplæringsprogrammet nye embedsmenn
1430 Kaffe - Wienerbrød
1500 Konflikt og problemløsning
1600 Åpen post
1700 Landssak - tiltak og inntektsbringende arrangement
1930 Aperitiff
   
Søndag 30. oktober
0900 Åpning - etisk post
0915 Leiren
1030 Separate møter Rituell instruksjon
1200 Rituell avslutning
1300 Enkel lunsj

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no