logo

Søk

Tildeling av to 25 års Veteranjuveler i Loge nr 99 Nidelven, Trondheim

til Eks DSS Gerd Strømmen og Søster Lisbet Arntsen i en flott seremoni 31.10.2016

"Tuppen og Lillemor" 
To glade 25 års Veteraner
Eks DSS Gerd Strømmen og Str. Lisbet Arntsen  

Begge ble innviet i loge nr. 20 Märtha, 29.10.1991.
På den tid var logene store, og det ble oppfordret til å danne ny loge i Trondheim.
De gikk begge over til loge nr. 99 Nidelven på stiftelsesdagen 25.03.1995.

En fullsatt logesal, dannet rammen rundt en verdig og høytidelig tildeling.
Bror Stor Sire Morten Buan sto for den høytidelige handling, sammen med øvrige Storembedsmenn. Storvakt Åse Randi Bakken fungerte som Stormarsjall.
En flott og «varm» seremoni, som ble avsluttet med sang av Andrea Bochelli.

Prosecco ble servert i salongen, før vi ble ført inn i spisesalen.
Før maten ble servert, fikk vi et musikalsk innslag av Eva Bjerkhoel med nydelig sang og spill til ære for Veteranene.

Stor Sire Morten Buan holdt en varm tale til Veteranene

Stor Sire Morten Buan holdt en varm tale til Veteranene. Spesielt hyggelig å tildele 25 års Veteranjuvel til Eks DSS Gerd Strømmen, som han har hatt mye samarbeid med i de 4 årene hun fungerte som DSS.
Det vanket også gode ord til søster Lisbet Arntsen. Begge fikk overrakt nydelig blomster, sammen med et lys med Odd Fellow emblem.

Søster OM Gina Onsrud var nestemann på talerlisten.
OM har et lite forsprang på Veteranene når det gjelder medlemskap i Odd Fellow Ordenen, og har fulgt begge tett i 25 år. «Tuppen og Lillemor» som hun kalte dem i sin tale - en god betegnelse på de to som kom hånd i hånd inn i Logesalen.
Hun fremhevet begges egenskap til å si JA – når man ble spurt om noe.
De har begge hatt verv i nesten hele sin tid som Rebekkasøster, noe det står stor respekt av. OM presiserte at loge nr. 99 Nidelven er takknemlig for alt logearbeid de to søstrene har påtatt seg, og fortsatt gjør.

Stor Sire Morten Buan, flankert av Veteranene

Det var hilsen fra Moderloge nr. 20 Märtha ved OM Inger Karin Hegvold, som overrakte Märtha liljer med tre klokker, symbol på Vennskap Kjærlighet og Sannhet. Hilsen fra leir nr. 9 Trondheimen, ved Hovedmatriark Bente Løkken, som overrakte tre røde roser, symbol på Tro Håp og Barmhjertighet.
Hilsen til Lisbet Arntsen på vegne av fadder Tove Hefte, ved Kirsti Kviteng.
Str. Lisbet Arntsen fikk også en varm hilsen fra sine tre fadderbarn som takket henne for den innsats hun har nedlagt som fadder.
Bjørg Ødegaard hilste til begge før hun rundet av taffelet og takket for maten.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker i salongen hvor den gode stemningen fortsatte.

Foran fra v. OM Gina Onsrud, 25 års Veteran str. Lisbet Arntsen, 25 års Veteran Eks DSS Gerd Strømmen, Stor Sire Moren Buan
Bak fra v. Storvakt Åse Randi Bakken, DSS Randi Muri, Eks Dep. Stor Sire Britta Almås, Eks DSS Siri M. Løvberg

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no