logo

Søk

Nyoppnevnt Råd for Museet

Rådet for Odd Fellow Ordenens Museum er opprettet, og Rådet skal sikre Museet en bred faglig kompetanse innen bevarings- og museumsvirksomheten

Rådet skal bidra til å styrke og profesjonalisere virksomheten, og dens mange oppgaver skal bl.a. bidra til at Museet på sikt vil kunne søke om å bli medlem i Norges Museumsforbund.

Stor Sire Morten Buan har utnevnt følgende søstre og brødre til å sitte som medlemmer i Rådet:


Første rekke fra venstre: Anne Brit Thoresen, Kari Belgum og Karin Lilleskare.
Andre rekke fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Arild Kristensen, Thore Fredrik Grüner, Runar Gjerald og  Knut Aslak Wickmann.
Foto: Kjell Bakken

Stor Sire utnevnte Karin Lilleskare til Rådets leder.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no