logo

Søk

50 VeJu til Eks OM Svend Egon Johannessen

Loge nr. 27 Kong Sverres brødre hyllet en av logens eldste 26. oktober 2016, da eks OM Svend Egon Johannessen (91 år) ble tildelt juvelen for 50 års medlemskap i Odd Fellow Ordenen.

50 års jubilanten Svend Egon Johannessen ved tildelingen av 50 års juvelen, 26. okt 2016.

Han ble innviet samme dag i 1966, så tildelingen skjedde nøyaktig 50 år etter innvielsen.

Svend Egon har hatt mange verv i loge nr. 27 Kong Sverre, og har vært eks OM helt siden 1983. Han har vært flittig til å møte helt til for få år siden, da hørselen sviktet. Men fremdeles er han ved forholdsvis god helse, og brødrene håper dette vil vare i mange år.

Storembedsmenn som foretok tildelingen av 50 VeJu til jubilanten.
Foran fra venstre: Distrikts Stor Sire Bjørnar Andreassen, jubilanten Svend Egon Johannessen, OM i 27 Kong Sverre Jan Steinar Lekva.
Bakerst f.v.: Storrepresentant i Leir nr 28 Oslofjord Geir Eggum, Stor Kapellan Dag Virik,  Storrepresentant i 117 Oseberg Knut Erik Orskaug, Storrepresentant i 27 Kong Sverre Alf Robert Johansen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no