logo

Søk

Tildeling av 25-års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 124 Hinnøy

På logemøtet 9.november 2016 ble Storrepresentant Sissel J. Johansen tildelt 25 års Veteranjuvel.

I midten foran: Jubilanten
Fra venstre bak: CM Pia Karlsen, Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre, DSS Rut-Guri Langseth Nilsen, OM Yvonne Karlsen Elvebakk

Den høytidelige sermonien ble ledet av Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre.

Etter tildelingen gikk vi til et vakkert dekket bord hvor det ble servert et nydelig måltid bestående av kveite med tilbehør, og Veteranen mottok mange godord og hilsninger under dette taffelet.

Storrepr. Sissel Johansen har gjennom sine 25 år som medlem av Rebekkalogen vært en meget aktiv søster. Ikke bare har hun hatt ulike verv og embeder, hun har også bidratt med flere ledd til vår søsterkjede og ikke minst bidratt med fornyelse og videreutvikling av Odd Fellow Ordenen, blant annet som superbruker i Focus.

I sine taler til jubilanten fremhevet både Stor Skattmester Vivi Skyrud Uhre og Overmester Yvonne Karlsen Elvebakk jubilantens glødende engasjement for Odd Fellow Ordenen, og takket henne så mye for den innsatsen hun har lagt ned.

Det ble en fin og minnerik aften for både den nye Veteranen og alle oss som var til stede.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no