logo

Søk

Julehilsen fra Stor Sire julen 2017

Gode søstre og brødre.
Jeg har gjort det til en god tradisjon å sende alle Ordensmedlemmer en hilsen ved juletider og årsskiftet. I denne hilsenen har jeg forsøkt å konkretisere noe av Odd Fellow Ordenens tenkemåter.

 

Julen er vår eldste høytid.

Den strekker seg lengre tilbake i vår historie en hva vi har faktisk kunnskaper om. Den eldste julefeiringen var en kamp mellom mørke og lys.

Vi kjenner alle oppsummeringen av Bergprekenen gjennom formuleringen: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Ble denne setningen etterlevd av alle, ville verden sett både annerledes og bedre ut. Den gyldne regel setter oss inn i et samspill med andre, demper vår medfødte egoisme og ber oss å se på våre medmennesker med barmhjertighetens og forståelsens blikk.

I velstandslandene over hele verden har julen etter hvert fått et nytt preg. At velstand er blitt så mange til del, skal vi bare glede oss over. Men det må også være lov å spørre hvordan vi forvalter denne velstanden. Den skulle fordeles slik at ingen led nød, sultet eller frøs, i denne kaldeste av årstidene. I gammel tid var det en kristenplikt å sørge for mat til de fattige, havre til hestene, kornnek til fuglene, ja til og med nissen skulle få sin julegrøt, selv om det kanskje var rottene som spiste den.

Når julen nærmer seg sin avslutning, kommer alle mediene med sine fortellinger om barn, unge, kvinner, menn og gamle som har hatt en smertefull, ensom, forfrossen og truende juletid.  For dem blir julen mørkets og smertens tid. Gledens og lysets fest som har varmet og styrket de mange, er blitt rene helvetes forgårder for alt for mange. Kontrastene blir så grelle når de fleste kan glede seg over landets store velstand.

La oss før vi går inn til julens gleder, skjerpe blikket og se om det finnes én eller noen vi kan gjøre noe for slik at julen også for ham eller henne kan bli gledens, lysets, hjertevarmens og raushetens fest.

Vi lever alle i et lokalmiljø hvor det garantert finnes noen som faller utenom velstand og velferd. Vi må bare åpne våre øyne for andres nød.

Hvis vi alle gir vårt bidrag før julen setter inn, kan pressen få noen færre saker å skrive om når det hele er for sent.

Med ønske om en god jul og et fredfylt godt nytt år.
Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no