logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 103 Konvall

Overmester og embedskollegiet vil få ønske alle et riktig

Godt Nytt År.

Velkommen til et nytt logeår i 2017.

           

Med søsterlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Therese Røer

OM


Loge nr. 103 Konvall
Stiftet den 26.10.1996
Neste møte:
25.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no