logo

Søk

Fra loge nr. 40 Vern: 2 sjeldne begivenheter på to etterfølgende møter

Den 28.09.2016 og den 12.10.2016 ble henholdsvis Oddbjørn Halvard Veddegjerde og Ole Johan Romdahl tildelt Veteranjuvelen for 40 års medlemskap.

Det var to meget stilfulle seremonier gjennomført med presisjon og verdighet av DSS Bjørnar Andreassen og hans Storembedsmenn.

Embedsmennene gjorde disse 40 års Veteranjuveltildelinger til en høytidsstund for oss alle, spesielt ble OF Ordenens budskap til den nye Veteran foredratt med innlevelse på eksemplarisk vis fra de 4 stoler.

Bilder fra begivenhetene:

Bak fv: Storrepr. Gunnar Pedersen, Storrep. Øyvind Bang, Storkapelan Dag Virik og Storrep. Geir Eggum foran fv. DSS Bjørnar Andreassen, 40 års Veteran Oddbjørn Veddegjerde og fg. OM Roar

Dss holdt en glimrende tale til Odd bjørn Halvard Veddegjerde

Oddbjørn Halvard Veddegjerde  takker for  en fin og verdig seremoni og fortalte om sin vandrig som Odd Fellow

Bak fv Storrep Øyvind  Bang,Stor Kapelan  Dag Virik, Storrep. Geir Eggum Storrep. Alf  Robert Johansen
foran fv DDSS Bjørnar Andreassen 40års veteran Ole Johan Romdahl og OM Hans Tore Vang

DSS Bjørnar   Andreassen holdt flott tale direkte dedikert  til Ole

Ole Johan Romdahl takker for en fin og verdig seremoni  og takket for gode ord.
Han fortalte om sitt logeliv  fra dag1  det var en innholdsrik og interessant tale.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no