logo

Søk

Velkommen til
Rebekkaloge nr. 100 Sarepta

Logeåret 2017

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen
til en god og fremgangsrik vårtermin 2017

Med søsterlig hilsen

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Karin Ann Hellerud

OM


Loge nr. 100 Sarepta
Stiftet den 01.04.1995
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no