logo

Søk

Nytt fra Storlogen januar 2017

Det Europeiske Storlogemøtet arrangeres i Oslo 19. til 21. mai 2017


Det er nå 10 år siden det første Storlogemøte ble avholdt, også den gang i Oslo i 2007.

Foruten de formelle Storlogemøtesaker med blant annet valg og installasjon av nye Storembedsmenn, tildeles også den Europeiske Storlogegrad, Visdommens grad. Det er fungerende og tidligere valgte og utnevnte Storembedsmenn som kan tildeles graden.
Prioritet har fungerende Storembedsmenn og deretter de sist fungerende i embedet.
For informasjon kontakt torill@oddfellow.no

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern