logo

Søk

Innstiftelse av mandagstreffet OF i Sandnes

Mandag 9. januar 2017 ble det nye tilbudet til logene i distrikt 2 Sør-Rogaland, Mandagstreffet OF, på Sandnes formelt stiftet.

Stiftelsesmøtet ble arrangert i salongene til logelokalene i Sandnes.

Treffet har holdt det gående siden 15. februar 2016 for å se om det var behov for et trefftilbud også på Sandnes i og med at Stavangerlogene har tilsvarende i det velrenommerte Torsdagstreffet IOOF. Gjennom denne prøveperiode har treffet funnet sin form og vist sin berettigelse.

Oppslutningen har vært formidabel og er stadig økende. Noen av brødrene er endog deltakere på begge treff. Det er også derfor initiativtakerne har valgt mandag som treffdag. Da vil det være god avstand mellom arrangementene og rikelig med anledning til å treffes blant logebrødre både mandag og torsdag.

​På stiftelsesmøtet var det samlet 27 brødre.

På stiftelsesmøtet var det samlet 27 brødre.

Ved gjennomgangen av årsmelding til stiftelsesmøtet, fra prøveperioden, ble det opplyst at 43 brødre har meldt seg som medlemmer i Mandagstreffet OF. Videre ble det opplyst at tre av initiativtakerne, Per Einar Roaldsen, Rune Nagel Dahl og Kurt Gjerde hadde oppnevnt seg selv til styrelse for treffet som h.h.v. leder, alt-muligmann og sekretær/kasserer.

Utnevnelsen ble bifalt med kraftig akklamasjon.

Den nevnte årsmelding kommenterte i tillegg at treffet skulle være et møtested uten noen form for formell kunnskapsdeling eller arrangert underholdning. Det skal inntil videre kun fungere som et enkelt møtested til utveksling av tanker, ord og gjerninger mellom treffets medlemmer. Et sted for «drøs og raddel».

Altså foredling av godt kameratskap.

Kaffe, vann og et enkelt måltid kan inntas om man føler behov for dette.

Mandagstreffet vil ha møtested på «Gamlaverget i Sandnes sentrum. Et lokalt spisested som gjennom prøveperioden har utmerket seg med utstrakt service og flott tilrettelegging for det nye tiltaket. Her får vi også nødvendig stell og pleie i forhold til matservering.

Enkelte treff vil bli flyttet til våre logelokaler i Sandnes, men inntil videre fastsettes Gamlaverket som fast oppmøtested (det ligger liksom litt i navnet).

Etter at den formelle delen var gjennomført, alle utnevnelse var gjort, alle statutter og regelverk satt, var det duket for servering av selvsmurte rundstykker med egg og ansjos, samt ost og skinke.

I anledning den store begivenhet stilte Storlogen v/DSS Ove Gloppen opp med kake til forsamlingen.

Tilslutt leste Eks DSS Einar Haga en, til forsamlingen, passende historie fra Ajax.

 

Dette er et fantastisk flott tilbud til logebrødre. Torsdagstreffet i Stavanger er etter over førti års drift mer populært enn noen gang; og den gode start på Sandnes viser at behovet er stort.

Eldre (og yngre) brødre har her et uformelt treffpunkt som mange vet å sette pris på. Det foregår på et tidspunkt av døgnet som passer for pensjonistene. Stilen og bekledningen er uformell. Folk har omsorg for hverandre. Hjelper hverandre. Og kameratskapet og de gode samtaler, skjemt og alvor, har stor grobunn.

 

Det gledes stort i Sandnes for tiltaket; og det gledes stort i Distriktet som har ressurspersoner og ildsjeler til å ta initiativ og har stor glede for å gjøre noe for hverandre.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no