logo

Søk

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 3 Vaar

På julemøte 15. desember ble Eks OM Liv Sem-Henriksen hedret med Veteranjuvel for 40 års medlemskap i logen.

Fra venstre; Storrepr. Eva Grøsfjeld, Eks OM Liv Sem-Henriksen, DSS Bjørg Haarr og OM Inger Børve

Det var en høytidelig og flott seremoni i logesalen gjennomført etter det nye 40 års ritualet. DSS Bjørg Haarr sto for tildelingen av juvelen og Storrepr. Eva Grøsfjeld fungerte som Stor Marshall. Det var mange gjester fra andre Rebekkaloger i distriktet til stede.

Til taffelet etterpå var det dekket et nydelig festbord i julens farger. Tradisjonen tro var menyen sursteik med riskrem til dessert.

Etter at middagen, innledet DSS Bjørg Haarr med første tale, hvor hun takket jubilanten for innsatsen gjennom 40 år. Deretter fulgte OM Inger Børve som også hedret jubilanten med fine og personlige ord og delte ut de tre rosa nellikene fra logen.  Str. Olaug Skjelbreid talte på vegne av seg selv og jubilantens to andre fadderbarn, str. Berit Kristiansen og Eks OM Anne Lise Husa.

Eks. DSS Rigmor Tou takket i sin tale alle embedsmennene for deres innsats gjennom året.

Til slutt talte Veteranen selv og takket for en flott seremoni i logesalen. Hun fortale om hva hun har opplevd og hva logen har betydd for henne i alle disse årene.

Loge nr. loge nr. 3 Vaar har innledet et gjensidig samarbeid med loge nr. 9 Ekestubben m.d.g.S om servering ved spesielle anledninger. Denne festkvelden var det derfor brødrene som stilte opp til glede for oss alle.

Det ble en minnerik kveld for jubilanten og alle oss andre som var til stede.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no